Risico Inzicht Transport

Ondernemen in de logistieke sector is een specialisme. De eigen(aardig)heden verbonden aan transport vereisen kennis van zaken.

U bent vaak onderdeel van een keten in een proces van een of meerdere andere ondernemingen. Als u steken laat vallen of onverwacht wordt gehinderd in uw ondernemen heeft dat gevolgen voor alle betrokken partijen.

Wij zijn van mening dat u als transportondernemer bijzondere aandacht verdient. Bijzondere aandacht met kennis van zaken. RIT is daarom speciaal gemaakt en alleen geschikt voor ondernemers in de logistieke sector.

RaetState heeft, in samenwerking met Into Transport een risico scan ontwikkeld waarmee u als vervoerder een helder inzicht krijgt in alle voor uw onderneming van toepassing zijnde risico’s alsmede de verzekerbaarheid hiervan.

Meer informatie vindt u op http://www.risicoinzichttransport.nl