Zijn uw zonnepanelen conform de eisen van verzekeraars geïnstalleerd?

Zijn uw zonnepanelen conform de eisen van verzekeraars geïnstalleerd?

Bij verduurzaming van gebouwen is het opwekken van stroom met zonnepanelen een belangrijke ontwikkeling. Door de plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen kan de gewenste energiebesparing en daarmee het bereiken van Klimaatdoelststellingen worden gerealiseerd.De voordelen van zonnepanelen zijn duidelijk. Minder bekend zijn de verhoogde risico’s die zonnepanelen of Photo-Voltaische (PV) Installaties met zich mee brengen. Vanuit de praktijk is inmiddels gebleken, dat zonnepanelen kunnen leiden tot het ontstaan van schade. Hieronder worden een aantal voorbeelden omschreven.

Omvormers (inverters)

Met Zonnepanelen wordt gelijkstroom opgewekt. Ons elektriciteitsnet maakt gebruik van wisselstroom. De opgewekte stroom wordt omgezet in een omvormer ofwel inverter. Bij dit proces komt veel warmte vrij. Dit kan leiden tot brand als de warmte niet  ‘weg’ kan.

Waterschade

De meeste daken zijn ontworpen in een tijd dat zonnepanelen nog niet bestonden. Het gewicht van zonnepanelen op een dak is aanzienlijk. Soms is een (forse) aanpassing van de dakconstructie nodig voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Bij de montage van zonnepanelen worden soms gaten gemaakt in de dakbedekking, wat kan leiden tot waterschade in het gebouw.

Storm

Zonnepanelen zijn op zon, en daarom meestal op het zuiden georiënteerd. De heersende windrichting in Nederland is westenwind. Bij een storm kan een enorme druk  op de constructie ontstaan, als de wind ‘onder’ de zonnepanelen slaat. Dit kan leiden tot schade aan de installatie, maar ook tot gevaar voor de omgeving door wegwaaiende panelen.

Preventie Brand

De belangrijkste aandachtspunten vanuit brandverzekerings-perspectief zijn de elektrische installatie en de constructie. Download een gedetailleerd overzicht van veiligheidsmaatregelen, normen en eisen van verzekeraars onder aan deze pagina.

Zonnepanelen en aansprakelijkheid

Bij de realisatie van PV installaties wordt vaak samengewerkt met derden. Denk aan de situatie dat het dak van een gebouw beschikbaar wordt gesteld aan een coöperatie, stichting of bedrijf welke de zonnepanelen plaatst en exploiteert. Vaak wordt er dan een opstalrecht gevestigd ten behoeve van die derde. Momenteel wordt er weinig aandacht besteed aan de risico aspecten van een dergelijke samenwerking.

Als er onverhoopt een brand ontstaat in de installatie,  met als gevolg schade aan het gebouw en/of de inventaris. Of een zonnepaneel dat loslaat bij een storm en schade veroorzaakt aan het gebouw of aan derden. Wie is dan aansprakelijk? En welke verzekering dekt de kosten?

Het is verstandig om contractueel vast te leggen dat de exploitant hiervoor een adequate primaire aansprakelijkheidsverzekering afsluit, met een relatief hoog verzekerd bedrag. Een gelimiteerde en secundaire dekking welke soms ‘standaard’ wordt aangeboden in  contracten is uiteraard niet voldoende.

Ook is contractueel vast te leggen dat de exploitant een uitgebreide brandverzekering afsluit voor de PV installatie.

Zonnepanelen en verzekering

Zonnepanelen (PV Installaties) welke niet geïntegreerd zijn in een dakconstructie, zijn te beschouwen als roerende zaken aangezien deze geen ‘bestanddeel’ worden van het gebouw.

RaetState adviseert het afsluiten van een zonnepanelenverzekering, deze kent een ruime (‘all risks’) dekking, en biedt de mogelijkheid om exploitatierisico’s mee te verzekeren (opbrengstverlies).

Een mogelijk alternatief is het meeverzekeren op een uitgebreide gevaren- of brandverzekering welke dekking biedt voor de in de betreffende voorwaarden vermelde risico’s.

Dit dient dan te worden overeengekomen met de betrokken verzekeraar(s) en expliciet aangetekend te worden in de polis. Zoals in de inleiding vermeld adviseren wij, om vooraf de plaatsing te bespreken met RaetState.

Desgewenst kan Leon van Helvert of Alexander Tijssen u nader adviseren.

Conclusies

Zorg voor:

  • Een installatie die voldoet aan de wettelijke kaders
  • Een terdege onderzoek naar de dakbelasting
  • Een goede beveiliging
  • Melding en instemming van uw brandverzekeraar voor plaatsing
  • Verzekering van de installatie op een zonnepanelenverzekering, een uitgebreide gevaren- of brandverzekering
  • Een adequate aansprakelijkheidsverzekering