WIA EXCEDENTVERZEKERING

“Wanneer uw werknemers langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, biedt de WIA hen een uitkering ter vervanging van het salaris. Deze uitkering betekent veelal een fors inkomensverlies. Met behulp van een WGA-Hiaat-, en WIA Excedentverzekering behouden werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid tenminste 70 resp. 80% van zijn laatstverdiende loon.”

De WIA wetgeving verzekert slechts het inkomen tot aan het maximum SV-loon (per 1-1- 2017: EUR 53.701). Voor werknemers die meer verdienen, is het meerdere in het geheel niet verzekerd. Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid terug op een aanzienlijk lager inkomen.

Percentage van jaarinkomen afdekken met WIA Excedentverzekering

Met de WIA-excedentverzekering dekt men een gewenst percentage (70% tot 80%) van het jaarinkomen voor werknemers met een inkomen boven het maximum uitkeringsdagloon

Monique adviseert u graag op maat.