WGA HIAATVERZEKERING

Bij aanvang van de WIA bedraagt de uitkering voor een werknemer vanuit het UWV veelal 70% van het laatstverdiende loon. Indien men na verloop van een bepaalde periode minder dan 50% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit benut, ontvangt de werknemer de WGA-vervolguitkering. De WGA-vervolguitkering bedraagt slechts een percentage van het minimumloon. Zij vallen fors terug in inkomen; er is hier sprake van een WGA-Hiaat.

WGA Hiaatverzekering als aanvulling op wettelijke uitkering

De WGA-Hiaat verzekering biedt een aanvulling op de wettelijke uitkering uit hoofde van de WGA zodra de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op de WGA- vervolguitkering.

Monique adviseert u graag op maat.