DIENSTEN EN VERZEKERINGEN

DIENSTEN

RaetState realiseert risicobeheer voor grote en kleine bedrijven uit alle denkbare branches. Met onze jarenlange ervaring in bepaalde sectoren hebben we gespecialiseerde diensten voor

• Transportbedrijven
• Goederen import/export
• VVE maatwerkproducten
• Vastgoedbeheer
• MKB en familiebedrijven.

Risico Inzicht Transport

Ondernemen in de logistieke sector is een specialisme. De eigen(aardig)heden verbonden aan transport vereisen kennis van zaken.

U bent vaak onderdeel van een keten in een proces van een of meerdere andere ondernemingen. Als u steken laat vallen of onverwacht wordt gehinderd in uw ondernemen heeft dat gevolgen voor alle betrokken partijen.

Wij zijn van mening dat u als transportondernemer bijzondere aandacht verdient. Bijzondere aandacht met kennis van zaken. RIT is daarom speciaal gemaakt en alleen geschikt voor ondernemers in de logistieke sector.

RaetState heeft, in samenwerking met Into Transport een risico scan ontwikkeld waarmee u als vervoerder een helder inzicht krijgt in alle voor uw onderneming van toepassing zijnde risico’s alsmede de verzekerbaarheid hiervan.

Meer informatie vindt u op http://www.risicoinzichttransport.nl

Leon van Helvert

Adviseur / Eigenaar
U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

VVE Vereniging van eigenaren

Als bestuurder van de Vereniging van Appartementseigenaren (VvE) behartigt u de belangen van leden van het appartementencomplex. Verzekeringen maken een belangrijk deel uit van die gezamenlijke belangen.

Wanneer u als bestuurder van de Vereniging van Eigenaren (VvE) de taak heeft om de juiste verzekeringen uit te zoeken blijkt dit vaak niet altijd even makkelijk en eenvoudig

RaetState begeleidt al jaren VVE’s bij het zoeken naar een passende verzekeringsoplossing die in lijn is met het te lopen risico.

De VvE Verzekeringen binnen ons pakket kunnen samengesteld worden uit de volgende verzekeringen:

 • Gebouwenverzekering
 • Glasverzekering
 • Interieurverbeteringen
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstand

Leon van Helvert

Adviseur / Eigenaar
U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

VERZEKERINGEN

GEBOUWENVERZEKERING

Gebouwen en ander onroerend goed verzekeren

Als eigenaar van een bedrijfspand kunt u het gebouw inclusief bijgebouwen, schuttingen, antennes en zonweringen verzekeren tegen brandschade. De fundering is standaard niet meeverzekerd, wat gevolgen kan hebben voor een eventuele herbouw. Heeft u als huurder voor eigen rekening aanpassingen aan een pand laten uitvoeren, dan biedt de huurdersbelangverzekering de juiste dekking. Deze verzekering vergoed behalve brandschade ook schade door ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, storm, stoom, neerslag, inbraak of een poging daartoe. Zelf gederfde huurpenningen en opruimingskosten zijn verzekerd.

Monique adviseert u graag op maat.

[/vc_column_text] [/vc_column_inner] [/vc_row_inner]

Leon van Helvert

Adviseur / Eigenaar
U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444
[/vc_column] [/vc_row]

Inventarisverzekering

Inventarisverzekering voor goederen

Als eigenaar van een bedrijfsinventaris en goederen voorraad kunt u uw eigendommen verzekeren tegen brandschade, waterschade, stormschade en een groot aantal andere met name genoemde gebeurtenissen.

Een juiste inventarisatie is van groot belang bij het vaststellen van de correcte verzekerde bedragen.

[/vc_column_text] [/vc_column_inner] [/vc_row_inner]

Leon van Helvert

Adviseur / Eigenaar
U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444
[/vc_column] [/vc_row]

BRANDBEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

Vele manieren om onroerend goed te verzekeren

Wanneer u na een brand uw bedrijfsactiviteiten (tijdelijk)  moet staken, kan dat een aanzienlijke financiële strop zijn. De brandverzekering dekt alleen de schade aan uw pand en goederen, maar een brandbedrijfsschadeverzekering dekt de ongewilde staking van uw werkzaamheden: de vaste doorlopende kosten en de gederfde nettowinst. Onder vaste kosten worden onder meer salarissen en andere personeelskosten, telefoon, huur en hypotheeklasten verstaan.

Een juiste inventarisatie is van groot belang bij het vaststellen van de correcte verzekerde bedragen

Leon van Helvert

Adviseur / Eigenaar
U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

CYBERCRIMEVERZEKERING

Kwaadwillenden tasten systemen voortdurend af op zoek naar de zwakheden in de beveiliging van systemen die toegang hebben tot waardevolle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Veel bedrijven denken dat het met inbreuken op de privacy en gegevens wel los zal lopen, maar dat is een misvatting, zoals blijkt uit de volgende drie feiten:

Feit 1: nog nooit waren omvang en kosten van inbreuken zo hoog als nu
Feit 2: elke sector en elk bedrijf, van groot tot klein, loopt risico
Feit 3: geen enkele organisatie is immuun voor interne en externe bedreigingen

Cybercrimeverzekering afsluiten om risico's af te dekken

Een algemeen geldende aanpak om cyber en data risico’s adequaat af te dekken bestaat niet. Bedrijven moeten elk hun eigen risico’s in kaart brengen en verzekeringen afsluiten ter dekking van de risico’s die inherent zijn aan hun specifieke activiteitenEen cyberriskverzekering is daarom bij een groot deel van de Nederlandse bedrijven een belangrijke verzekering.

Hierbij kunnen wij u het volgende voorstel doen met de volgende voorwaarden:

Via het onderstaande formulier kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen voor de CyberClear verzekering.

  Een juiste inventarisatie is van groot belang bij het vaststellen van de correcte verzekerde bedragen. Hiervoor adviseren wij u graag!

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  MILIEUSCHADEVERZEKERING

  Bij bodem- of waterverontreiniging, bijvoorbeeld door lekkende diesel, verontreinigd bluswater of asbest dat vrijkomt bij een brand of storm, moet u de saneringskosten soms zelf betalen. Deze kosten kunnen aardig oplopen. Met een Milieuschadeverzekering van ons bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u veroorzaker bent van milieuschade.

  Passende milieuschadeverzekering

  Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw risico’s alsmede het vormgeven van een passende verzekeringsoplossing.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  ZAKELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  SCHADE DOOR SCHULD VERZEKEREN

  Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. In dit verband wordt wel gesproken van "veramerikanisering" van het aansprakelijkheidsrecht en van de opkomst van een claimcultuur. Het gaat daarbij dan zowel om een toename van het aantal en de omvang van claims. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetgeving die personen en bedrijven uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiële schadeloosstelling.

  Het is dus van groot belang dat u beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering, die uw bedrijf bescherming biedt tegen een mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van uw onderneming.

  Verschillende zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen

  Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Aansprakelijkheid voor bedrijven
  • Bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid inzake bestuurders van motorrijtuigen
  • Milieuaansprakelijkheid

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VERVOER

  RISICO'S HOEFT U NIET ALLEEN TE DRAGEN

  Hoewel we nog verre van Amerikaanse toestanden af zitten, nemen claims tegen bedrijven sterk toe, zowel in aantal als in hoogte. Consumenten zijn mondiger geworden, terwijl de wetgeving personen en bedrijven meer mogelijkheden biedt tot het indienen van financiële schadeloosstelling. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen – vaak onverwachte – claims die zowel het vermogen, als het imago van uw bedrijf kunnen aantasten.

  Twee typen aansprakelijkheidsverzekeringen vervoer

  We onderscheiden twee typen aansprakelijkheid

  • Aansprakelijkheid voor bedrijven
  • Bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheid

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  ZAKELIJKE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

  Juridisch advies hoeft niet de hoofdprijs te kosten

  Er zijn momenten genoeg te bedenken waarop uw bedrijf wil rekenen op juridische kennis en slagkracht. Aangezien kosten voor advocaten en procederen snel uit de hand kunnen lopen, biedt een rechtsbijstandsverzekering uitkomst. De meeste polissen bieden een algemene dekking die naar aanleiding van uw wensen kunnen worden uitgebreid. Zo kan een polis op maat worden gemaakt.

  De polis kent een wachttijd van meestal drie maanden. Zo vallen lopende zaken of geschillen die in de lucht hangen buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de verzekering.

  Diverse gebieden zakelijke rechtsbijstandsverzekering

  De belangrijkste rechtsbijstandsgebieden zijn:

  • Administratief recht en sociaalverzekeringsrecht
  • Arbeidsrecht ambtenarenrecht
  • Overeenkomsten-/contractrecht
  • Strafrecht en verhaalsrecht
  • Burenrecht en erfdienstbaarheden

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  ZAKELIJKE AUTOVERZEKERING

  Zorgeloos deelnemen aan het verkeer

  Uw wagenpark is een kostbaar bezit en moet goed verzekerd zijn. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht, maar u kunt bedrijfsauto’s ook beperkt casco of zelfs allrisk verzekeren. U kunt ook de autoverzekering uitbreiden met onder andere rechtsbijstand, ongevallen inzittenden of schadeverzekering inzittenden. Wanneer u gebruik maakt van leaseauto’s, kan het onder andere voordelig zijn om de verzekering uit het leasecontract te schrappen en deze zelf te verzorgen. Wij informeren u graag verder.

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING

  Vervoer heeft u niet altijd in de hand, de verzekering wel

  Goederentransport is niet zonder gevaren. Onder andere diefstal, verkeersongevallen, menselijke fouten en bederf liggen op de loer. Aangezien vervoer meestal in handen is van derden, kunt u geen directe invloed uitoefenen op de veiligheid van uw goederen. En als er buiten de schuld van een vervoerder schade optreedt, is de kans groot dat u niet nauwelijks gecompenseerd wordt door wettelijke aansprakelijkheid. Bij goederen die een grote waarde vertegenwoordigen is verzekeren daarom geen overbodige luxe. Zelfs een klein ongeluk kan een grote strop veroorzaken.

  Goederentransportverzekering op maat

  Door uitvoerig te kijken naar het type goederen, de afgelegde trajecten en de (ver)koopvoorwaarden verzorgt RaetState voor u een op maat gemaakt oplossing waarbij de kosten in verhouding zijn met de risicobeheersing.

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  ZAKELIJKE REISVERZEKERING

  Zakelijke reisverzekering: service op het niveau van multinationals

  U kunt zonder zorgen op zakenreis gaan, omdat professionele hulp direct kan worden ingeschakeld als dat nodig is. Via het Business Travel Insurance Collectief zijn al uw zakelijke reizen eenvoudig te verzekeren. Last-minute, op naam van uw bedrijf, inclusief beroepsrisicoverzekering, het is allemaal mogelijk zonder administratieve rompslomp. Voor bedrijven die voor het eerst medewerkers op zakenreis sturen is er een aantrekkelijke instap-verzekering.

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  KREDIETVERZEKERING

  Deskundig advies over kredietverzekering

  De consequenties van een faillissement van één of meer van uw debiteuren en het daaruit voortvloeiende verlies kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van uw bedrijf. Om uw bedrijf hiertegen te beschermen kunt u gebruik maken van een kredietverzekering.  De kredietverzekering draagt de schade als gevolg van het onbetaalbaar blijven van facturen door debiteuren als gevolg van insolventie, vermoedelijke insolventie en politiek risico.

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  CAR VERZEKERING

  CAR verzekering: verschillende rubrieken

  De C.A.R.-verzekering (voluit Constructie All Risks verzekering) is onder te brengen in de navolgende Rubrieken:

  Rubriek I: Het werk verzekerde gevaren.

  De dekking laat zich het best als volgt omschrijven: Alle materiële schade en/of verlies en vernietiging van het werk tegen onverschillig welke oorzaak, inclusief diefstal of verdwijning van bouwmaterialen. Bij de gedekte voorvallen kan worden gedacht aan beschadiging door brand, explosie, storm, eigen gebrek, materiaal-, constructie- en ontwerpfouten, instorting, overstroming, plotseling invallende vorst, vandalisme, noodzakelijke reinigingskosten, vermissing en verlies. Het begrip "Schade". Over het begrip “schade” dat in de C.A.R.-verzekering wordt gehanteerd, is het nodige te doen geweest, en dat zal ook zo blijven. De basis van de C.A.R.-verzekering is dat er sprake moet zijn van een materiële schade, kortom er dient iets kapot of verloren gegaan te zijn. Het niet (goed) functioneren van hetgeen dat verzekerd is is als zodanig niet gedekt. De belangrijkste uitsluitingen zijn: - bedrijfsschade; - boeten e.d. (wegens bv. Vertraging); - “normale” slijtage; - oorlogsrisico’s e.d.; - gebrek in te gebruiken materialen tenzij dit gebrek resulteert in een materiële schade.

  Rubriek II: Aansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid voor schade aan derden in verband met het onder Rubriek Ia verzekerde, uit te voeren werk. Deze dekking is inclusief de onderlinge aansprakelijkheid voor schade die verzekerde partijen aan elkaar toebrengen (met uitzondering van hieruit voortvloeiende bedrijfsschade). E.e.a. al dan niet op secundaire basis. De belangrijkste uitsluitingen zijn: - opzet door het management van verzekerde; - schade door motorrijtuigen, schepen, vliegtuigen; - letselschade “eigen” personeel (werkgeversaansprakelijkheid); - boeten; - schade aan het werk (immers gedekt onder Rubriek Ia).

  Rubriek III: Bestaande Eigendommen van de Opdrachtgever

  (of eigendommen waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is).

  Onder deze Rubriek Ic wordt schade vergoed aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van werkzaamheden, verzekerd onder Rubriek Ia “het werk” van de polis. Het voordeel van deze Rubriek Ic is dat geen aansprakelijkheid van een der verzekerde partijen aangetoond hoeft te worden. Van belang is slechts dat er een verband bestaat tussen de materiële schade en het werk. Deze Rubriek is in voorkomende gevallen ook onmisbaar omdat aansprakelijkheidspolissen veelal geen schade vergoeden voor schade aan bestaande eigendommen waaraan of waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd. Hier is sprake van de zogenaamde opzichtclausule. Het gaat te ver in het kader van deze notitie om diepgaand in te gaan op de reikwijdte van deze clausule. De kern is echter dat, zodra de aangesproken rechts(persoon) zaken onder zijn opzicht heeft, de aansprakelijkheidspolis veelal geen dekking geeft voor schade aan deze zaken. De belangrijkste uitsluitingen zijn: - brand, explosie en blikseminslag (motivatie: Voor bestaande eigendommen is meestal een brandverzekering afgesloten. Indien dit niet het geval is, kan deze uitsluiting ongedaan worden gemaakt tegen aanvullende premie.)

  Naast de hierboven aangegeven kerndekking van de C.A.R.-verzekering kunnen enkele aanvullende zaken worden verzekerd zoals o.a.:

  Rubriek IV: Hulpmateriaal:

  steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke

  Rubriek V: Eigendommen bouwdirectie en personeel:

  Rubriek VI: Bedrijfsschade (alleen bij een aflopende CAR-verzekering die is afgesloten door de opdrachtgever)

  Voor aannemers is er een gecombineerde CAR / AVB -verzekering mogelijk.

  De op of nabij het werk aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerden, werkzaam op het bouwterrein

  Leon adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING

  Ziekteverzuimverzekering: zorgen voor uw personeel

  Sinds 1 maart 1996 is de Ziektewet geprivatiseerd. De Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) verplicht u als werkgever om bij ziekte van een werknemer gedurende de eerste 52 weken minimaal 70% en maximaal 100% van het loon te betalen. Na deze eerste ziekteperiode van 52 weken is de werkgever verplicht om maximaal 70% en in sommige gevallen zelfs een hoger percentage van het loon door te betalen gedurende de periode van 52 weken. Daarnaast werd op 1 april 2002 Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. De expliciete hoofddoelstelling van deze reparatiewet is het verlagen van de instroom van werknemers in de WAO èn het spreiden van verantwoordelijkheden:

  werkgever en werknemer hebben rechten en plichten!

  De werkdoelen van de Wet Verbetering Poortwachter zijn:

  • reactivering van zowel werknemer als werkgever gedurende het proces van verzuim en reïntegratie,
  • helder maken van de financiële consequenties van wel/niet tijdig reïntegreren van verzuimende werknemers, verduidelijking van de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle spelers in het veld: werknemer, werkgever, direct leidinggevende, arbo- of bedrijfsarts en uitvoeringsinstelling.

  Het risico van de loondoorbetalingsverplichting kan worden verzekerd via een zogenaamde ziekengeldverzekering. De genoemde verzekering is een collectieve verzekering zodat alle medewerkers automatisch zijn meeverzekerd op de polis. De hoogte van de verzekerde som, dekkingsgraad en eigen risico periode c.q. wachttijd kan door de verzekerde zelf worden bepaald.

  Wij helpen u graag bij het vinden van een passende verzekeringsoplossing

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  WIA EXCEDENTVERZEKERING

  "Wanneer uw werknemers langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, biedt de WIA hen een uitkering ter vervanging van het salaris. Deze uitkering betekent veelal een fors inkomensverlies. Met behulp van een WGA-Hiaat-, en WIA Excedentverzekering behouden werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid tenminste 70 resp. 80% van zijn laatstverdiende loon."

  De WIA wetgeving verzekert slechts het inkomen tot aan het maximum SV-loon (per 1-1- 2017: EUR 53.701). Voor werknemers die meer verdienen, is het meerdere in het geheel niet verzekerd. Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid terug op een aanzienlijk lager inkomen.

  Percentage van jaarinkomen afdekken met WIA Excedentverzekering

  Met de WIA-excedentverzekering dekt men een gewenst percentage (70% tot 80%) van het jaarinkomen voor werknemers met een inkomen boven het maximum uitkeringsdagloon

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

  Zelf een vangnet regelen

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (of AOV) is een verzekering die periodiek uitkeert bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of invaliditeit als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal de AOW leeftijd. De verzekering is bedoeld voor ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Wegens het ontbreken van een ander vangnet is het verstandig om deze voorziening zelf te regelen. Onze overheid biedt ondernemers immers geen bescherming.

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering afgestemd op uw situatie

  Deze verzekering is helemaal op uw eigen situatie af te stemmen. Wij gaan graag met u in gesprek om een inventarisatie te maken van uw risico’s waarna we een passende oplossing kunnen uitwerken

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444

  WGA HIAATVERZEKERING

  Bij aanvang van de WIA bedraagt de uitkering voor een werknemer vanuit het UWV veelal 70% van het laatstverdiende loon. Indien men na verloop van een bepaalde periode minder dan 50% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit benut, ontvangt de werknemer de WGA-vervolguitkering. De WGA-vervolguitkering bedraagt slechts een percentage van het minimumloon. Zij vallen fors terug in inkomen; er is hier sprake van een WGA-Hiaat.

  WGA Hiaatverzekering als aanvulling op wettelijke uitkering

  De WGA-Hiaat verzekering biedt een aanvulling op de wettelijke uitkering uit hoofde van de WGA zodra de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op de WGA- vervolguitkering.

  Monique adviseert u graag op maat.

  Leon van Helvert

  Adviseur / Eigenaar
  U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 073 7114444