Preventietips

De RaetState Preventietips

…bij extreem weer

Het voorkomen van schade is natuurlijk altijd beter dan herstellen. Doe je voordeel met deze preventietips, zodat je goed voorbereid bent op noodweer. Wij hebben per weertype verschillende tips voor je klaargezet.

Extreme droogte

Minder tegels

Hoe minder tegels in de tuin, hoe makkelijker het regenwater in de bodem kan zakken. Daarnaast biedt het verwijderen van bestrating meer ruimte aan flora en fauna en het natuurlijke bodemleven. Ook houdt het groen in jouw tuin de grond koeler waardoor er minder water verdampt.

Bodembedekking

Vervang tegels of beton waar mogelijk door kiezels, grind of schelpen. Deze bodembedekking of ‘bestrating’ voorkomt dat onderliggende aarde uitdroogt. Aarde onder kiezels, grind of schelpen blijft koeler en vochtiger.

Waterafvoer

Hemelwaterafvoeren, zoals dakgoten en regenpijpen, zijn vaak gekoppeld aan de riolering. Om ervoor te zorgen dat regenwater in een aangrenzende sloot, wadi, ondergrondse waterbuffer of regenton belandt, kun je de hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool en ergens anders naartoe leiden.

Let op: Het is niet de bedoeling om alle afvoeren naar het riool los te koppelen. Het regenwater zorgt er namelijk ook voor dat de riolering schoon wordt gespoeld.

Hagel

Stalling voertuigen

Grote hagelstenen kunnen auto’s flink beschadigen. Is er hagel op komst? Zet de auto binnen als dat mogelijk is. Dit geldt ook voor caravans en campers.

Lichtstraten en dakramen

Maak een meerjarenplan voor het onderhouden en vervangen van lichtstraten en dakramen. Deze zijn namelijk onderhevig aan veroudering door UV-straling.

Fruitteelt

Bescherm fruitteelt door toepassing van hagelnetten. De hagelnetten komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Neerslag

Wateraccumulatie

Heb jij inzicht in het wateraccumulatierisico van het dak van het bedrijfspand? Zo niet, dan is het verstandig om het dak te laten controleren door een gespecialiseerd adviesbureau of constructeur. Wateraccumulatie is de opeenhoping van water op één plek. Als de afvoer niet goed werkt, blijft het water liggen en zorgt voor druk op de dakconstructie.

Drempels

Zorg dat het vloerniveau van het gebouw hoger ligt dan het straatniveau. Leg een extra drempel aan of verhoog de drempel. Vaak zijn schuren, garages, winkels of een koekoek(souterrain) niet voorzien van een drempel.

Opslag goederen

Staan goederen of inventaris op de begane grond of in een kelder? Plaats deze zaken dan op minimaal 10 centimeter van de vloer. Dit kan door middel van een stelling, houten pallets, bakstenen of houten blokken.

Overstromingen

Zandzakken

Het komt voor dat door hevige regenval straten blank komen te staan. Bevindt jouw bedrijf zich (deels) op de begane grond? Dan is het verstandig om zandzakken bij de hand te hebben. In geval van noodweer helpen deze zandzakken om het water van buitenaf tegen te houden.

Waterkerende afsluiting

Het is ook een mogelijkheid om het terrein rondom het bedrijfspand te voorzien van een gemetselde of betonnen muur met een waterkerende afsluiting.

Onweer

Installatie bliksemafleider

Om de kans op blikseminslag te verkleinen, kan een bedrijfspand worden voorzien van een uitwendige bliksemafleider conform NEN-EN-IEC 62305. De juiste beveiligingsklasse kan vastgesteld worden aan de hand van de risicoklasse-indeling. Na installatie is het belangrijk dat de installatie periodiek wordt gecontroleerd op een goede werking. Zo kunnen eventuele gebreken tijdig worden hersteld.

Voorkom schade door overspanning

Een blikseminslag of inductie (ontlading zonder inslag) kan leiden tot overspanning via het elektriciteitsnet en overige geleidende leidingen in gebouwen. Hierdoor kan ernstige schade ontstaan aan vitale (digitale) apparatuur en aansturingen van de verschillende installaties. Ook ontladingen op verre afstand kunnen overspanning veroorzaken. Schade door overspanning kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit. Sluit apparatuur eventueel aan op glasvezelkabel.

Beveiligingsplan

Om een afgewogen beveiliging en de juiste apparatuur te kiezen, is het noodzakelijk dat een erkende installateur de beveiligingen aanbrengt aan de hand van een beveiligingsplan (conform de NEN-EN-IEC 62305 en de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8110).

Storm

Bevestiging externe zaken

Controleer regelmatig of reclameborden, schotels, antennes, vlaggenmasten en dergelijke goed bevestigd zijn.

Glas

Heeft het bedrijfspand veel glas? Sla dan reserveglas in. Zo kun je kapot glas snel vervangen en grotere schade voorkomen. Houd wel rekening met jouw eigen veiligheid. Een ruit kan bij veel wind makkelijk breken of omwaaien.