MILIEUSCHADEVERZEKERING

Bij bodem- of waterverontreiniging, bijvoorbeeld door lekkende diesel, verontreinigd bluswater of asbest dat vrijkomt bij een brand of storm, moet u de saneringskosten soms zelf betalen. Deze kosten kunnen aardig oplopen. Met een Milieuschadeverzekering van ons bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u veroorzaker bent van milieuschade.

Passende milieuschadeverzekering

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw risico’s alsmede het vormgeven van een passende verzekeringsoplossing.