KREDIETVERZEKERING

Deskundig advies over kredietverzekering

De consequenties van een faillissement van één of meer van uw debiteuren en het daaruit voortvloeiende verlies kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van uw bedrijf. Om uw bedrijf hiertegen te beschermen kunt u gebruik maken van een kredietverzekering.  De kredietverzekering draagt de schade als gevolg van het onbetaalbaar blijven van facturen door debiteuren als gevolg van insolventie, vermoedelijke insolventie en politiek risico.

Monique adviseert u graag op maat.