BRANDBEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

Vele manieren om onroerend goed te verzekeren

Wanneer u na een brand uw bedrijfsactiviteiten (tijdelijk)  moet staken, kan dat een aanzienlijke financiële strop zijn. De brandverzekering dekt alleen de schade aan uw pand en goederen, maar een brandbedrijfsschadeverzekering dekt de ongewilde staking van uw werkzaamheden: de vaste doorlopende kosten en de gederfde nettowinst. Onder vaste kosten worden onder meer salarissen en andere personeelskosten, telefoon, huur en hypotheeklasten verstaan.

Een juiste inventarisatie is van groot belang bij het vaststellen van de correcte verzekerde bedragen