AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VERVOER

RISICO’S HOEFT U NIET ALLEEN TE DRAGEN

Hoewel we nog verre van Amerikaanse toestanden af zitten, nemen claims tegen bedrijven sterk toe, zowel in aantal als in hoogte. Consumenten zijn mondiger geworden, terwijl de wetgeving personen en bedrijven meer mogelijkheden biedt tot het indienen van financiële schadeloosstelling. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen – vaak onverwachte – claims die zowel het vermogen, als het imago van uw bedrijf kunnen aantasten.

Twee typen aansprakelijkheidsverzekeringen vervoer

We onderscheiden twee typen aansprakelijkheid

  • Aansprakelijkheid voor bedrijven
  • Bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheid

Monique adviseert u graag op maat.