Wet Vergoeding Affectieschade

Wet Vergoeding Affectieschade

Dit jaar is de Wet Vergoeding Affectieschade (WVA) ingegaan, op 1 januari. Deze wet houdt in dat naasten van een slachtoffer van een misdrijf, ongeval of een medische fout een vergoeding mogen eisen van de aansprakelijke partij, al dan niet diens verzekeraar. Dit is goed om te weten en om rekening mee te houden, als zowel werkgever als particulier.

Wat nieuw is, is dat de WVA het mogelijk heeft gemaakt dat de partner, ouders, kinderen en personen die een aantoonbaar nauwe zorgrelatie hadden met een slachtoffer een recht op vergoeding hebben.

Als werkgever kunt u zo bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor een bedrijfsongeval bij het ontbreken van veiligheid op de werkvloer. De vergoeding van de schade kan gaan om de daadwerkelijke schade aan zaken, medische kosten, inkomstenderving en smartengeld. Onder dat laatste, smartengeld, wordt een vergoeding verstaan die de geleden pijn en gederfde levensvreugde compenseert. Dit komt enkel voor bij ernstig letsel.

Heeft u meer vragen of wenst u advies over kwesties met betrekking tot het verzekeren in het kader van de Wet Verzekering Affectieschade? Dan nodigen wij u graag uit om met ons contact op te nemen.