Disclaimer

RaetState Assurantiën B.V. is als onafhankelijk intermediair actief in de advisering en begeleiding van bedrijven, (semi-) overheidsinstanties en particulieren op het gebied van verzekeringen, employee beefits en pensioenen. Met een team van enthousiaste, ervaren en uiterst vakbekwame medewerkers staan wij garant voor betrokken en professionele advisering.

Wij hebben geen financiële banden met banken en verzekeraars (anders dan in de sfeer van beloning), waardoor wij u volledig onafhankelijk kunnen adviseren.
Door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is aan ons onder nummer 12007338 een vergunning verstrekt voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten.

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.004317, alsmede het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1166427
Op al onze geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt met een maximum van de voor ons in het geding zijnde provisie / commissie.