Wijziging 1 juli 2021: Directe Schadeafhandeling

Wijziging 1 juli 2021: Directe Schadeafhandeling

Beste RaetState klant,

Per 1 juli 2021 gaat er een nieuwe landelijke regeling van start, Directe Schadeafhandeling (DSA) genoemd.

Het is heel vervelend als iemand een schade veroorzaakt aan uw motorrijtuig waar u zelf niets aan kunt doen. Extra vervelend is dit als uw motorrijtuig enkel WA of Beperkt Casco verzekerd is en u een lange tijd moet wachten uw schade vergoed te krijgen. Dit gaat per 1 juli 2021 voor een aantal schades veranderen.

Voorheen moest de verzekeraar van de schadeveroorzakende partij de schade beoordelen en afwikkelen. Door de nieuwe regeling gaat dit veranderen. U heeft de keuze uw schade te laten beoordelen en behandelen door uw eigen verzekeraar. Dit heeft een aantal voordelen, waaronder een rechtstreekse afwikkeling door uw verzekeraar.

Niet alle schades komen voor deze regeling in aanmerking. Om in aanmerking te komen moet een schade aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De schadedatum ligt op of na 1 juli 2021;
  • Uw motorrijtuig is particulier verzekerd;
  • Uw motorrijtuig is WA of Beperkt Casco verzekerd;
  • Het betreft een aanrijdingschade met 1 ander motorrijtuig;
  • U beschikt over een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  • Er is geen discussie over de aansprakelijkheid, u bent niet of slechts deels aansprakelijk;
  • Er zijn geen personen gewond geraakt;
  • Beide motorrijtuigen moeten voorzien zijn van een Nederlands kenteken.

Voor de motorrijtuigen die Volledig Casco (Allrisk) verzekerd zijn verandert er niets.

Mocht u onverhoopt schade lijden dan zullen onze schadebehandelaars beoordelen of uw schade voor de regeling in aanmerking komt en u voorzien van advies.