Checklist brandveilige zonne-energiesystemen

Checklist brandveilige zonne-energiesystemen

Nieuwe installaties

 • Monteer de panelen conform de NEN 7250:2014, leg deze norm vast in de offerte;
 • De constructieve veiligheid van het gebouw moet voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving, conform de NEN-EN 1991-1-3+C1:2015 (sneeuwbelasting) en de NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 (windbelasting), conform Eurocode 1. Laat uw constructeur dit bevestigen en leg dit ook vast in de offerte;
 • De elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010:2015 en de NEN-EN-IEC 62446-1:2016/A1:2018. Laat de installatie opleveren conform hoofdstuk 61 (van de NEN 1010) en de NEN-EN-IEC 62446-1:2016/A1:2018. Leg deze normen vast in de offerte;
 • Leg altijd de kabels in een kabelgoot (is ook een voorwaarde in bovengenoemde normeringen);
 • Zorg ervoor dat ter plaatse van doorvoeren kabelbeschermers worden gebruikt, deze eerst monteren, daarna kabels trekken;
 • Sluit de connectoren aan, zoals wordt voorgeschreven door de leverancier, gebruik originele connectoren en een daarvoor geschikte tang;
 • Plaats omvormers in een schone omgeving, zonder stof, op een onbrandbare achterwand met een dikte van minimaal 10 mm onbrandbaar (A1 conform NEN-EN 13501) materiaal;
 • Hang rookmelders op, ter plaatse van de omvormers, bij inpandige toepassing;
 • Maak geen gebruik van indak-systemen, indien dit wel wordt gedaan, vooraf contact opnemen met de adviseur van RaetState Assurantiën;
 • Zorg voor een deugdelijke vereffening tussen alle onderdelen (conform de NEN 1010:2015);
 • Bij voorkeur omvormers gebruiken die voorzien zijn van ingeschakelde vlamboog-detectie;
 • Pas bij voorkeur overspanning-afleiders toe;
 • Laat bij de oplevering / installatie een keuringsbureau meekijken, die hierin is gespecialiseerd, zodat door een derde wordt bevestigd dat de installatie voldoet aan de normering;
 • Plaats energie opslagsystemen (batterijen), uitpandig, tegen een onbrandbare (gemetselde) gevel of op minimaal 10 meter afstand van de gebouw-gevels en overleg met het team van RaetState

Periodiek onderhoud

 • Laat de panelen minimaal 1x per 1 jaar uitwendig controleren op gebreken en maak ze schoon (verwijder vogelpoep en dergelijke);
 • Controleer omvormers en bekabeling minimaal 1x per 5 jaar, conform de NEN-EN-IEC 62446-1: 2016/A1:2018

 

Panelen op brandbaar dakisolatie-materiaal (polystyreen of polyurethaan isolatie)

Naast bovenstaande punten, tevens rekening houden met:

 • Vlamboogbeveiliging tussen omvormer en zonnepanelen (deze behoort ingeschakeld te staan);
 • Pas uitsluitend glas-glas panelen toe.

Bijvoorkeur geen zonnepanelen plaatsen op een dak geïsoleerd met zeer brandbaar isolatiemateriaal, zoals polystyreen of polyurethaan. Indien hier wel voor wordt gekozen, kan uw assuradeur mogelijk besluiten uw bedrijfsgebouw niet meer te verzekeren, of zijn aandeel op de polis beperken.

 

Fout

Goed

page2image16397936 page2image16398976
page2image16398560 page2image16396688
page2image16398352 page2image16386912
page2image16396896 page2image1592704

Bevestiging connector niet volledig aangedraaid.

page2image1591744 page2image16397312

Connector volledig aangedraaid.