Nieuws

Nieuwe installaties Monteer de panelen conform de NEN 7250:2014, leg deze norm vast in de offerte; De constructieve veiligheid van het gebouw moet voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving, conform de NEN-EN 1991-1-3+C1:2015 (sneeuwbelasting) en de NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 (windbelasting), conform Eurocode 1. Laat uw constructeur dit...

Bij verduurzaming van gebouwen is het opwekken van stroom met zonnepanelen een belangrijke ontwikkeling. Door de plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen kan de gewenste energiebesparing en daarmee het bereiken van Klimaatdoelststellingen worden gerealiseerd.De voordelen van zonnepanelen zijn duidelijk. Minder bekend zijn de verhoogde...

Maak kennis met RaetState in het blad Gewoon Waalwijk Recentelijk stond ons team in het Gewoon Waalwijk tijdschrift van Balkenende Media. Leon van Helvert vertelt over zijn ervaring, missie en de historie van ons kantoor. Hieronder kunt u het artikel lezen, zoals gedrukt op bladzijde 45 van...